محمدرضا خاتمی: جریان اصلاح طلبی صداقت خود را حفظ کند – اول بلاگ

سالنامه شرق – مرجان توحیدی: با هم از اتاقش خارج شدیم و در مقابل آسانسور توقف کوتاهی کردیم. در این فاصله از وضعیت پیوند کلیه در کشور سوال کردم و این که چرا تهرانی ها نسبت به شهرستانی ها برای دریافت کلیه در اولویت قرار دارند… مطالب بیشتر